App Development

  • Analysis & Conception
  • Visual Design/Structure
  • Multi-Language Development
  • Q&A Testing
  • Follow Ups

Përgjegjësitë per zhvillimin e nje aplikacioni përfshijnë kodimin, dizajnimin, menaxhimin e aplikacionit, zgjidhjen e problemeve, monitorimin e përditësimeve dhe kërcënimeve të mundshme të sigurisë dhe suportin përdoruesit përfundimtar. Aplikacionet sugjerohen dhe ndertohen vetem duke u bazuar në pozicionimin e klientit në treg dhe nevojat reale të biznesit.

Keni një ide?
Le ta bëjmë siç duhet!