Social Media Marketing & SEO

ZGJIDHNI NJË NGA PAKETAT TONA

Silver

Ne do të kujdesemi për biznesin tuaj në Facebook dhe Instagram nëpërmjet ekspertizës sonë të marketingut dhe menaxhimit të rrjeteve sociale. Rekomandohet për startup-et dhe kompanitë në rritje për të marrë rezultate më të mira nëpërmjet strategjive tona.
Perfshihen:
• Lidheni me klientët përmes "Kërko me Google" dhe Maps (Krijimi I prezencës në Google)
• Instagram
• Facebook
• Analiza ne kohe reale
• Përmbajtje me poster ne rrjetet sociale deri në 3 postime/javë.
• Ekspertët tanë do të analizojnë biznesin tuaj dhe do të hartojnë një kalendar të përmbajtjes sipas nevojave të marketingut
• Menaxhimi dhe mirëmbajtja e profileve tuaja.
• Reklamim me pagesë në rrjetet sociale* (Reklamimi me pagesë do të llogaritet si shërbim shtesë dhe do të aplikohen tarifa shërbimi shtesë 50€ + Buxhet i percaktuar nga ju).
• Segmentim i targetit të përcaktuar në bazë të : moshës, seksit, vendbanimit, interesit, profesionit etj.
• Menaxhim i fushatës për shfaqjen e saj në të gjithë përdoruesit brenda kohës së përcaktuar.
• Monitorim i fushatës për të qënë aktive në 100% të kohës.
• Rritjen në mënyrë të ndjeshme të akseseve në faqen Web/ E-Commerce të kompanisë.

Cmimi:

350 €

200 € / Muaj

Shenim: Paketat e mësipërme për menaxhimin dhe marketingun e rrjeteve sociale janë ndërtuar në bazë të volumit të shërbimeve. Në bashkëpunim me Ju, mund të krijojmë paketa të personalizuara bazuar në nevojat tuaja reale.

Gold

Në ditët e sotme, Rrjetet Sociale janë një platformë e fuqishme për të bërë të njohura produktet dhe sherbimet e bzineseve dhe ne mund të shohim efektin e menjëhershëm. Ka më shumë se një miliard njerëz të lidhur dhe të zhytur vazhdimisht në telefonat e tyre celularë Facebook, Whatsapp, Instagram, Youtube, Snapchat dhe shumë të tjera. Për të angazhuar audiencën tuaj në mediat sociale kërkon një grup tjetër aftësish dhe mirëkuptimi. Ekspertët tanë të marketingut të mediave sociale do të analizojnë biznesin tuaj dhe do t'ju kontaktojnë për një strategji të mirëplanifikuar të Marketingut në Media Sociale sipas nevojave të biznesit tuaj.
Perfshihen:
• Lidheni me klientët përmes "Kërko me Google" dhe Maps (Krijimi I prezencës në Google)
• Google
• WhatsApp
• Instagram
• Facebook
• Analiza ne kohe reale
• Përmbajtje me poster ne rrjetet sociale deri në 6 postime/javë.
• Realizim i përmbajtjes (content).
• Krijim Google Ads për publikim në portale online.
• Publikim i biznesit tek partenrët tanë (Në varësi të biznesit)
• Ekspertët tanë do të analizojnë biznesin tuaj dhe do të hartojnë një kalendar të përmbajtjes sipas nevojave të marketingut
• Menaxhimi dhe mirëmbajtja e profileve tuaja.
• Reklamim me pagesë në rrjetet sociale* (Reklamimi me pagesë do të llogaritet si shërbim shtesë dhe do të aplikohen tarifa shërbimi shtesë 50€ + Buxhet i percaktuar nga ju).
• Video e shkurtër (deri në 15 sekonda)* (Videografia do të llogaritet si shërbim shtesë dhe do të aplikohen tarifa shtesë për shërbimin).
• Segmentim i targetit të përcaktuar në bazë të : moshës, seksit, vendbanimit, interesit, profesionit etj.
• Menaxhim i fushatës për shfaqjen e saj në të gjithë përdoruesit brenda kohës së përcaktuar.
• Monitorim i fushatës për të qënë aktive në 100% të kohës.
• Rritjen në mënyrë të ndjeshme të akseseve në faqen Web/ E-Commerce të kompanisë.

Cmimi:

450 €

350 € / Muaj

Shenim: Paketat e mësipërme për menaxhimin dhe marketingun e rrjeteve sociale janë ndërtuar në bazë të volumit të shërbimeve. Në bashkëpunim me Ju, mund të krijojmë paketa të personalizuara bazuar në nevojat tuaja reale.

PREMIUM

• Lidheni me klientët përmes "Kërko me Google" dhe Maps (Krijimi I prezencës në Google)
• Google
• WhatsApp
• Instagram
• Facebook
• YouTube
• TikTok
• Linkedin
• Analiza ne kohe reale
• Përmbajtje me poster ne rrjetet sociale deri në 6 postime/javë.
• Realizim i përmbajtjes (content).
• Krijim Google Ads për publikim në portale online.
• Publikim i biznesit tek partenrët tanë (Në varësi të biznesit)
• Ekspertët tanë do të analizojnë biznesin tuaj dhe do të hartojnë një kalendar të përmbajtjes sipas nevojave të marketingut
• Menaxhimi dhe mirëmbajtja e profileve tuaja.
• Reklamim me pagesë në rrjetet sociale* (Reklamimi me pagesë do të llogaritet si shërbim shtesë dhe do të aplikohen tarifa shërbimi shtesë 50€ + Buxhet i percaktuar nga ju).
• Video e shkurtër (deri në 60 sekonda)* (Videografia do të llogaritet si shërbim shtesë dhe do të aplikohen tarifa shtesë për shërbimin).
• Segmentim i targetit të përcaktuar në bazë të : moshës, seksit, vendbanimit, interesit, profesionit etj.
• Menaxhim i fushatës për shfaqjen e saj në të gjithë përdoruesit brenda kohës së përcaktuar.
• Monitorim i fushatës për të qënë aktive në 100% të kohës.
• Rritjen në mënyrë të ndjeshme të akseseve në faqen Web/ E-Commerce të kompanisë.
• Fushatë E-Mail B2B (15,000 Individë)
• Fushatë E-Mail B2C (30,000 Individë)
• Përcaktim i objektivave dhe planifikim i fushatës.
• Krijimin e Layout-it grafik të mesazhit

Cmimi:

750 €

600 € / Muaj

Shenim: Paketat e mësipërme për menaxhimin dhe marketingun e rrjeteve sociale janë ndërtuar në bazë të volumit të shërbimeve. Në bashkëpunim me Ju, mund të krijojmë paketa të personalizuara bazuar në nevojat tuaja reale.

Keni një ide?
Le ta bëjmë siç duhet!