Website  Bota.al eshte ndertuar nga stafi  instant.al Digital Agency

Bota.al është një platformë jofitimprurëse online, botim i Qendrës së Studimeve për Zhvillim dhe Inovacion, e angazhuar për botimin në gjuhën shqipe të artikujve, reportazheve, komenteve, analizave të autorëve botërore, në lidhje me ngjarjet e kohës sonë, duke u përqëndruar vecanërisht tek diplomacia dhe ekonomia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment