MARKETING

Online
local1

instant

KLIENTËT TUAJ POTENCIAL JANË GJITHANDEJ. Ne ju sjellim juve për të rritur kompaninë tuaj.

Ne ju sjellim juve për të rritur kompaninë tuaj.
A keni një kompani të vogël? A e dini se klientët tuaj potencialë janë kudo rreth jush? Ne ju ndihmojmë t’i përgjoni ato, duke e bërë biznesin tuaj lokal të rritet shpejt. Përmes shërbimeve digjitale dhe një strategjie web që përmirëson praninë tuaj në internet dhe rrit shikueshmërinë tuaj, ju ndihmojmë të zgjeroni tregun tuaj dhe ta bëni atë të përmbushë ambiciet tuaja.

0
OnlineMarketing
0
Social Media

Google My Business

Nëpërmjet Google My Business ose një Website të përshtatura, menjëherë mund të shijoni dukshmëri më të madhe në internet.

– instant.al Digital Agency

MARKETING

Social Media

PAKETA “BASIC”

• Prezantim i produkteve/shërbimeve në mënyrën më atraktive.
• Postim i personalizuar me logon e biznesit tuaj.
• Analizë e konkurrentëve.
• Plan mujor marketingu.
• Raport mujor për ecurinë e secilës prej platformave

PAKETA “PREMIUM”

• Prezantim i produkteve/shërbimeve në mënyrën më atraktive.
• Postim i personalizuar me logon e biznesit tuaj.
• Analizë e tregut.
• Analizë e konkurrentëve.
• Plan mujor marketingu.
• Raport mujor për ecurinë e secilës prej platformave.
sm_5a900c7a2b743
SocialMarketing

PAKETA “PROFESSIONAL”

• Analizë paraprake të tregut. (Çfarë produkti po kërkoni të shisni?
Si është më e leverdisshme që ta reklamoni dhe në cilin rrjet social?)
• Analizë e konkurrentëve (Mund të mendoni të përdorni strategjitë e tyre ose
mund të përdorni strategji krejt të ndryshme, pikërisht për të bërë diferencën)
• Plan mujor marketingu.
• Raport mujor për ecurinë e secilës prej platformave.

PAKETA “DEDICATED”

• Prezantim i produkteve/shërbimeve në mënyrën më atraktive.
• Postim i personalizuar me logon e biznesit tuaj.
• Grafikë e dedikuar për çdo postim.

• Analizë paraprake të tregut. (Çfarë produkti po kërkoni të shisni?
Si është më e leverdisshme që ta reklamoni dhe në cilin rrjet social?)
• Analizë e konkurrentëve (Mund të mendoni të përdorni strategjitë e tyre ose
mund të përdorni strategji krejt të ndryshme, pikërisht për të bërë diferencën)
• Plan mujor marketingu.
• Raport mujor për ecurinë e secilës prej platformave.

Shënim:

Nëse asnjë prej paketave mësipër nuk i përshtatet kërkesave tuaja
atëherë ne do të kujdesemi të realizojmë paketën e duhur për ju.

– Instant.al Digital Agency

MARKETING

Partneret Tane
Ne mundohemi qe klienteve tane tju plotesohen te gjitha kerkesat!

SHFRYTËZOJMË MAKSIMALISHT FUQINË E MEDIAVE SOCIALE
PËR TË PREZANTUAR MARKËN TUAJ NË MËNYRËN MË PROFESIONALE.

vendos

Digital Agency

JU NDIHMON TË RRISNI NDJESHËM PREZENCËN E BIZNESIT TUAJ ONLINE DHE ME KOSTO EFEKTIVE

– instant.al

RRJETEVE SOCIALE

BENEFITET E MENAXHIMIT