• I DEDIKUAR M
 • $119.99/M
 • Intel Core i7 3930K or 4930K(6 x 3
 • 20 GHz)
 • 64GB RAM
 • 256GB SSD / 3000GB HDD
 • Linux / Windows Server 2012+2016
 • 100Mbit/s Port
 • Trafik PA LIMIT
 • 200 Gbit/s Upstream
 • Numër i palimituar Domainesh
 • Panel Admini
 • Reverse DNS
 • Manaxhim DNS
 • 1 adresë IP-je
 • /64 Network IPv6 addresses
 • I DEDIKUAR L
 • $167.99/M
 • 2 x Intel XeonE5 2620v2 or v32 x (6 x 2.10 GHz)
 • 128GB RAM
 • Të gjitha llojet e kombinimeve të SSD/HDDs të mundura
 • Linux / Windows Server 2012+2016
 • 1000Mbit/s Port
 • Trafik PA LIMIT
 • 200 Gbit/s Upstream
 • Numër i palimituar Domainesh
 • Panel Admini
 • Reverse DNS
 • Manaxhim DNS
 • 1 adresë IP-je
 • /64 Network IPv6 addresses
 • I DEDIKUAR XL
 • $167.99/M
 • 1-2 x Intel XeonE5 2630v41-2 x (10 x 2.20 GHz)
 • 256GB RAM
 • Të gjitha llojet e kombinimeve të SSD/HDDs te mundura
 • Linux / Windows Server 2012+2016
 • 1000Mbit/s Port
 • Trafik PA LIMIT
 • 200 Gbit/s Upstream
 • Numër i palimituar Domainesh
 • Panel Admini
 • Reverse DNS
 • Manaxhim DNS
 • 1 adresë IP-je
 • /64 Network IPv6 addresses