Web Development

  • Original Creation
  • Web Design
  • E-Commerce
  • Maintenance
  • Hosting
  • Digital Marketing
  • Web Content
  • Content Writing

Përgjegjësitë kryesore përfshijnë konceptimin, dizajnimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit dhe aplikacioneve. Ne krijojmë Website që është i përshtatur me shërbimet/produktet, nevojat dhe preferencat specifike.

Web faqe të ndryshme profesionale për korporatat e vogla, të mesme dhe të mëdha.

Ne jemi me të vërtetë me përvojë në ndërtimin e llojeve të ndryshme të faqeve të internetit të tilla si: portale të personalizuara, faqe interneti të korporatave për çdo lloj kompanie. Ne mund ta ndërtojmë atë duke përdorur CMS ose Custom, bazuar në nevojat tuaja dhe preferencat tuaja.

Ndertim i web-it me WordPress

WordPress është nje nga platformat (CMS) më të aplikuara e cila u jep përdoruesve të thjeshtë mundesinë për te menaxhuar një faqe webi sipas kërkesave të tyre. Ne ndertojme website me wordpress duke përdorur teknologjitë e fundit për të bërë punën tuaj sa më te thjeshtë.

Nje nga arsyet pse duhet të krijoni me ne një faqe webi në wordpress është sepse ne e zhvillojmë ate duke filluar nga design “Theme”, “Plugins” i japim formën dhe funksionet sipas kërkesave duke e krijuar atë unike dhe të pa konkurueshme.

Website nga fillimi

Shumë kompani e kanë të domosdoshme një faqe webi e cila u jep komoditetin për zgjidhjen e problemeve që ata kanë. Faqet e webit ose web aplikacionet janë të ndryshme sipas aktiviteteve qe kompanitë kanë. Ne ju japim mundësinë për krijimin e aplikacioneve në web duke i filluar nga e para sipas cdo specifike dhe detyre qe kompania juaj ka. Përdorim teknlologjitë me bashkëkohore në menyrë që sistemet të jenë sa me funksional dhe komod.

Ne jemi plotësisht të përqendruar në aplikacionet softuerike. Ne jemi vërtet me përvojë në ndërtimin e aplikacioneve të personalizuara të uebit dhe programeve të dedikuar të çdo lloji duke marrë parasysh praktikat më të mira dhe sigurinë.

Ndertim i webit E-Commerce

Së fundmi E-Commerce është një nga kryefjalët më të përdorura në botën e biznesit, është një urë lidhëse e cila bashkon tregëtarët dhe klientët për blerje dhe shitje në cdo vend dhe në cdo kohë pa kufizime. Ne ju japim zgjidhjen për krijimin e sistemeve e-commerce sipas cdo specifike që biznesi juaj ka duke zhvilluar teknologjtë më të fundit në mënyrë që biznesi juaj të ketë klientët dhe audiencën e duhur. Ju mund të shisni produkte dhe të fitoni klientë më lehtë se kurdoherë me Instant.al.

Website SEO (Optimizim i motorrëve të kërkimit)

Një web faqe e mirë duhet të jetë gjithmon në sygjerimet e para dhe kjo eshtë një ndër detajet që ne kujdesemi me perkushtim. Përdorim mjetet më të mira dhe metodat qe i përshtaten algoritmave të motorrëve të kerkimit ne mënyre qe faqja juaj të ofrohet e para. Kjo është një nga arsyet që punët tona kanë qenë gjithmon të suksesshme.

Have an Idea?
Let's do it right!