Marketing & Communications

 • Marketing Strategies
 • Communcation Strategy
 • Product Launch
 • Event Hosting
 • Outdoor Advertisement
 • Marketing Automation
 • Research
 • TV
 • 360° Marketing
 • Promotion
 • Radio
 • Digital
 • Print Advertisements

Këto shërbime përfshijnë kërkimin e tregut, dizajnimin dhe markimin e logos, zhvillimin dhe zbatimin e planeve strategjike të marketingut, shërbimet e projektimit dhe prodhimit Foto/Video për krijimin imazhit tuaj të reklamimit dhe vlerësimin e të gjithë elementëve të strategjive tuaja ekzistuese të marketingut. Ne e zhvillojme këtë shërbim me procese nga krijimi i strategjise deri tek publikimi mediatik.

Have an Idea?
Let's do it right!