Brand Identity

  • Full Company Branding
  • Web/Mobile Design
  • Packaging
  • Logos
  • Flyers
  • Business Cards
  • Layout Packages

Sherbimi për Identitetit të Markës. Ne ndihmojmë kompanitë të zhvillojnë një identitet marke që artikulon në mënyrë koherente vlerat e tyre unike të markës dhe aspiratat. Kjo u mundëson atyre të krijojnë një pozicion qartësisht të përcaktuar që lidhet me klientët e tyre, duke i ndihmuar ata të zhvillojnë bizneset e tyre. Ne ndjekim me vëmendje të gjithë historikun e klientit në biznes dhe ndajmë në procese specifike Ndërtimin/Ri-Ndërtimin e konceptit të biznesit nga Emri deri tek Fushatat e Marketingut.

Have an Idea?
Let's do it right!